Boomerang

Skandinaavista tunnetta ja tyyliä. Vuonna 1976 kaksi nuorta ja kokenutta yrittäjää, Peter Wilton ja Kenneth Andram, jättävät taakseen turvatut työuransa, luodakseen uuden tuotemerkin, joka kuvastaa sekä heidän intohimoaan laatuun ja käsillä tekemisen ammattitaitoon että myös heidän yhteisiä arvojaan. Uuden tuotemerkin nimen tulisi olla vahva ja yksinkertainen, mutta siihen tulisi liittyä myös selkeä symboli. Nimeksi valittiin Boomerang.